Informații utile

    Informații utile despre Termenii și Condițiile de Utilizare.

Important

1. Informaţiile incluse în prezentul Site-indiferent de forma lor: scrisă, foto, video sau audio (cu excepţia celor care se supun GNU, GPL, CCPL ,CC BY-SA 2.5, -precum și versiunile anterioare și/sau ulterioare-TM , şi ©) sunt proprietatea CONSTRUIM-in continuare numit Deținător- şi colaboratorilor şi sunt prezentate fără nici un fel de garanţie. Nu se garantează acurateţea informaţiilor prezentate, acestea putând include erori de ordin tehnic sau de tehnoredactare, informaţiile din cadrul site-ului sunt oferite cu bună-credinţă, din surse apreciate ca fiind de încredere.


2. Orice informaţie disponibilă pe Site poate fi modificată fără nici o notificare prealabilă. Unde este cazul, nu se garantează că informaţiile ar fi exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele, pentru nici un scop. Informaţiile prezentate pe acest site de către terţi, colaboratori sau alte persoane fizice şi/sau juridice nu reprezintă nici punctul de vedere şi nici opinia Site-ul fiind doar punctul de vedere sau opinia autorului.
Deținătorul nu va fi făcut responsabil în cazul în care persoane sau companii indiferent de forma lor de organizare folosesc sau se bazează pe informaţiile sau pe opiniile conţinute în cadrul acestui Site.
Numele de companii, produse şi/sau servicii menţionate în prezentul Site sunt mărci înregistrate ale companiilor respective şi s-au utilizat în prezentul Site doar cu scop de analiză şi nu reprezintă reclamă nici pentru produs şi nici pentru compania deţinătoare a produsului.


3. Atenţie !
Autorii conţinutului documentelor prezentate pe Site precum şi a altor informaţii- link-urile externe (către diferite entități publice sau private din UE sau Non-UE)-, indiferent de forma lor de prezentare, administratorul webmasterul, designerul, şi celelalte persoane care au contribuit la realizarea prezentului Site, indiferent de modul şi valoarea contribuţiei personale, nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de prejudiciu-direct, indirect, accidental-rezultat din utilizarea, utilizarea defectuoasă sau neutilizarea informaţiilor de către terţi prezentate pe acest site, precum şi pentru nici un fel de erori sau omisiuni în conţinut care pot duce la tot felul de incidente survenite în timpul navigării pe site sau al navigării pe site-uri la care face trimitere prezentul Site.
Deşi în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii articolelor publicate în site, Site-ul nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului său, a Site-ului, a software-ului ori a produselor şi serviciilor publicate sub egida sa. Site-ul nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă Site-ul va atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.
Site-ul nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, Site-ul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe site sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive.
Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Site-ul pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apara ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.


4. Forţa Majoră
Site-ul, afiliaţii săi şi în general, furnizorii de informaţie către Site nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare în conţinutul furnizat de paginile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Site-ului.Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la Site, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.
5. Diverse
Schimbarea termenilor prezentului acord. Deținătorul este indreptaţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalitaţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica insă, Deținătorul vă va notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în prima pagină a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.
De asemenea, unele servicii oferite de Site pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului.
Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi. Părţi ale conţinutului inclus în Site pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Site-ul are încheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul continutului Site-ul pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane.
Prezentarea de reclame sau publicitate pentru persoane juridice şi / sau fizice se face doar pe bază de banner publicitar la schimb-încadrat în chenar sau neîncadrate-sau prin prezentarea în faţa numelui produsului sau numelui companiei a textului (P) sau (S), respectiv Publicitate sau Sponsor precum şi prin menţionarea expresă a sponsorilor prin utilizarea textului Sponsor sau Sponsori sau prin alte mijloace specifice, indiferent de dimensiunea,culoarea şi forma fontului utilizat.
Site-ul poate include legături (link-uri) externe spre alte situri sau pagini Web al căror conţinut nu se află sub controlul Deținătorului, iar acesta nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane (fizice și / sau juridice), indiferent de forma de prezentare a informațiilor. De asemenea, Site-ul nu este responsabil asupra conţinutului paginilor / site-urilor la care se face trimitere din interiorul său, precum și la faptul că unele pagini / site-uri pot suferi modificări, pot fi șterse sau blocate.


6. Notificări: Orice notificare către Site trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei clasice și / sau electronice și / sau al faxului, la adresa menţionată în prezentul document.
Legea care guvernează acordul
Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti de la locul de domiciliu al Site-ului indiferent de domiciliul reclamantului și / sau domiciliul server-ului pe care este găzduit prezentul site.


7. Contact
Deținătorul poate fi contactat aici.
Vă mulţumim.

Izolări spumă poliuretanică

Executăm lucrări profesionale de izolare cu spumă poliuretanică, membrană lichidă poliuretan, precum și cu produsele urespray & hyperdesmo.

Asigurăm calitate la prețuri avantajoase! Garantăm execuția lucrării în termenul agreat cu clientul

Pentru informații suplimentare și ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați!

© Copyright 2016-2020 Construim-Toate drepturile rezervate.

 0773302233 -  Izolații Spumă Dumbrăvița